بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/02/03
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 37,109 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 37,019 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/02/03
کل خالص ارزش دارائی ها 3,698,103,066,183 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 37,019 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 37,019 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 37,109 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,900,045

صندوق سرمایه‌گذاری طلا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حسن كاظم زاده، سيدرامين ابوالفضلي، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها