بازار سرمایه، اتوماسیون اداری

اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/07/01
کل خالص ارزش دارائی ها 2,144,598,372,170 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 36,976 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 36,976 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 37,065 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 58,000,045

صندوق سرمایه‌گذاری طلا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حسن كاظم زاده، سيدرامين ابوالفضلي، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها