بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1398/05/27
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 31,336 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 31,259 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1398/05/27
کل خالص ارزش دارائی ها 3,122,739,787,791 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 31,259 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 31,259 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 31,336 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,900,045

صندوق سرمایه‌گذاری طلا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حسن كاظم زاده، سيدرامين ابوالفضلي، آرش پناهي يرزلو

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها