بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

اطلاعات لحظه‌ای: 1397/12/03
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 35,959 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 35,875 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1397/12/03
کل خالص ارزش دارائی ها 3,583,912,497,043 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 35,875 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 35,875 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 35,959 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 99,900,045

صندوق سرمایه‌گذاری طلا

تاریخ آغاز فعالیت:

1396/04/21

مدیر صندوق:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي بهراد مشار

بازارگردان:

تامين سرمايه لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

حسن كاظم زاده، سيدرامين ابوالفضلي، حبيب فرجي دانا

حسابرس:

موسسه حسابرسي بيات رايان

نمودار‌ها