Menu

گروه تلگرام پرسش و پاسخ صندوق پشتوانه طلای لوتوس

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از اوراق بهادار مبتنی بر طلا و مدیریت این سبد است. با توجه به پذیرش ریسک مورد قبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: نخست اینکه هزینه‌ی به‌کارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانه‌ی هزینه‌ی هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. دوم اینکه، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كليه‌ی حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانه هزینه هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. سوم اینکه امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

اين صندوق از نوع صندوق‌ سرمايه‌گذاريدر اوراق بهادار مبتنی بر سکه طلا و با ساختار قابل معامله است. در طول عمر صندوق حدنصاب‌های زیر بر اساس ارزش روز دارايي‌هاي صندوق رعایت می‌شود:

 

حدنصاب ترکیب دارا‌یی‌های صندوق‌های سرمایه گذاری

ردیف

موضوع سرمایه گذاری

توضیحات

1

گواهی سپرده کالایی سکه طلا

حداقل 70 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق

2

اوراق مشتقه مبتنی بر سکه طلا

حداکثر 20 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق

2-1

تعهد خالص موقعیت­های بدون پوشش در قراردادهای مشتقه مبتنی بر سکه طلا

حداکثر50 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق در زمان اتخاذ موقعیت

2-2

اخذ موقعیت خرید درقرارداد اختیار معامله سکه طلا

حداکثر 5 درصد از ارزش کل دارایی­های صندوق

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان